SW-561 Chiều cậu em mới lớn nhà hàng xóm

SW-561 Chiều cậu em mới lớn nhà hàng xóm. Khi anh ngày càng bỏ bê cô ấy, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ có thể đối phó, nhưng lời mời ăn pizza của tôi đã mở ra cho cô ấy khả năng tương tác với một người không phụ thuộc vào chồng cô ấy và đó là một rủi ro mà cô ấy có vẻ sẵn sàng chấp nhận. Cô ấy nói rằng cô ấy không biết liệu tôi có tiến bộ hay không, nhưng nếu tôi làm vậy, cô ấy sẽ quyết định rằng cô ấy sẽ sẵn sàng cho phép điều đó như thế nào. Tôi rất ngạc nhiên về chuỗi sự kiện đưa chúng tôi đến đây, bởi vì những phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy rất ít và xa.